Przejdź do głównej zawartości

Class: ObjectIndex

Constructors

new ObjectIndex()

private new ObjectIndex(index, objectNodeMapping): ObjectIndex

Parameters

index: any

objectNodeMapping: BaseObjectNodeMapping

Returns

ObjectIndex

Source

packages/core/src/objects/base.ts:155

Properties

_index

private _index: VectorStoreIndex

Source

packages/core/src/objects/base.ts:152


_objectNodeMapping

private _objectNodeMapping: BaseObjectNodeMapping

Source

packages/core/src/objects/base.ts:153

Accessors

tools

get tools(): Record<string, BaseTool<any>>

Returns

Record<string, BaseTool<any>>

Source

packages/core/src/objects/base.ts:184

Methods

asNodeRetriever()

asNodeRetriever(kwargs): any

Parameters

kwargs: any

Returns

any

Source

packages/core/src/objects/base.ts:195


asRetriever()

asRetriever(kwargs): Promise <ObjectRetriever<any>>

Parameters

kwargs: any

Returns

Promise <ObjectRetriever<any>>

Source

packages/core/src/objects/base.ts:188


insertObject()

insertObject(obj): Promise<void>

Parameters

obj: any

Returns

Promise<void>

Source

packages/core/src/objects/base.ts:178


fromObjects()

static fromObjects(objects, objectMapping, indexCls, indexKwargs?): Promise <ObjectIndex>

Parameters

objects: any

objectMapping: BaseObjectNodeMapping

indexCls: any

indexKwargs?: Record<string, any>

Returns

Promise <ObjectIndex>

Source

packages/core/src/objects/base.ts:160