Przejdź do głównej zawartości

Class: LlamaCloudIndex

Constructors

new LlamaCloudIndex()

new LlamaCloudIndex(params): LlamaCloudIndex

Parameters

params: CloudConstructorParams

Returns

LlamaCloudIndex

Source

packages/llamaindex/src/cloud/LlamaCloudIndex.ts:22

Properties

params

params: CloudConstructorParams

Source

packages/llamaindex/src/cloud/LlamaCloudIndex.ts:20

Methods

asQueryEngine()

asQueryEngine(params?): QueryEngine

Parameters

params?: object & Omit<RetrievalParams, "query" | "className" | "searchFilters" | "pipelineId"> & object

Returns

QueryEngine

Source

packages/llamaindex/src/cloud/LlamaCloudIndex.ts:175


asRetriever()

asRetriever(params): BaseRetriever

Parameters

params: CloudRetrieveParams= {}

Returns

BaseRetriever

Source

packages/llamaindex/src/cloud/LlamaCloudIndex.ts:171


fromDocuments()

static fromDocuments(params): Promise <LlamaCloudIndex>

Parameters

params: object & object & ClientParams

Returns

Promise <LlamaCloudIndex>

Source

packages/llamaindex/src/cloud/LlamaCloudIndex.ts:26