Przejdź do głównej zawartości

Class: GeminiSession

Gemini Session to manage the connection to the Gemini API

Implements

  • IGeminiSession

Constructors

new GeminiSession()

new GeminiSession(options): GeminiSession

Parameters

options: GoogleGeminiSessionOptions

Returns

GeminiSession

Source

packages/llamaindex/src/llm/gemini/base.ts:71

Properties

gemini

private gemini: GoogleGenerativeAI

Source

packages/llamaindex/src/llm/gemini/base.ts:69

Methods

getChatStream()

getChatStream(result): GeminiChatStreamResponse

Parameters

result: GenerateContentStreamResult

Returns

GeminiChatStreamResponse

Implementation of

IGeminiSession.getChatStream

Source

packages/llamaindex/src/llm/gemini/base.ts:89


getCompletionStream()

getCompletionStream(result): AsyncIterable <CompletionResponse>

Parameters

result: GenerateContentStreamResult

Returns

AsyncIterable <CompletionResponse>

Implementation of

IGeminiSession.getCompletionStream

Source

packages/llamaindex/src/llm/gemini/base.ts:98


getGenerativeModel()

getGenerativeModel(metadata): GenerativeModel

Parameters

metadata: ModelParams

Returns

GenerativeModel

Implementation of

IGeminiSession.getGenerativeModel

Source

packages/llamaindex/src/llm/gemini/base.ts:81


getResponseText()

getResponseText(response): string

Parameters

response: EnhancedGenerateContentResponse

Returns

string

Implementation of

IGeminiSession.getResponseText

Source

packages/llamaindex/src/llm/gemini/base.ts:85